Information om traktamente

Regler traktamente

Skatteverket har olika regler kring hur traktamente ska beräknas och bokföras. Här finns räkneexempel och tabeller för att beräkna traktamente. Regler traktamente

Exempel beräkningar

Följ dessa exempel för att beräkna traktamente, både svenskt traktamente och utländska traktamente. Exempel beräkningar

Praktiska tips

Här finns tips för att underlätta och förenkla processen kring att beräkna traktamente. Praktiska tips