Praktiska tips

Anställdas uppgift

Att beräkna traktamente för utlandsresor kan vara komplicerat och kräver god insikt i skatteregler. Anställda brukar inte ta till sig all den kunskap som krävs för att beräkna traktamentet korrekt. Den anställdes uppgift bör därför endast bestå i att ange tidpunkter och länder som besökts, samt måltider.

Administratörens uppgift

Den som svarar för ekonomiska frågor bör ha ansvaret för att rätt traktamentesbelopp utbetalas. Denna person kan sätta sig in i alla regler och undantag som anställda inte förmår göra.

Skaffa ett verktyg för att beräkna traktamente

Det är svårt att konstruera en Excel-mall som täcker alla regler för traktamente. En av de bättre lösningarna för att enkelt beräkna traktamente heter Skovik. Anställda fyller i tidpunkter, länder och måltider och programmet gör beräkningen. Det finns även stöd för att hantera utlägg och milersättning som också förekommer under resan.

Testa Skovik för att beräkna traktamente